wz

Filip Fiala

//

Když budeme všichni méně topit z úsporných důvodů nebo z důvodu teplé zimy, tak ušetříme? A nebo dodavatelé podráží proto, aby měli minimálně stejné zisky jako do teď?

//

Dokážeme si Toho vážit stejně tak, jako kdybychom To měli ztratit? A nebo To ztratit musíme, abychom si Toho vážili až To opět nabudeme? Uvědomujeme si, že nic není samozřejmost?

//

Každé naše rozhodnutí je nakonec správné.